Aanvraagformulier register incassodienstverlening

Log in om namens uw organisatie een aanvraag in het kader van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in te dienen. U kunt via dit formulier ook een verlenging of intrekking van een eerdere registratie aanvragen.
Login met eHerkenning
Login met eIDAS

Justis

Wilt u meer weten over de persoonsgegevens die Justis verzamelt en de rechten die u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens? Lees de privacyverklaring op onze website.


Contact
> Telefoon: 088 9982288   
>   Toegankelijkheidsverklaring

        
 
 
 

Er wordt gewacht op het ophalen van de gegevens. Een ogenblik alstublieft.