Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheid

Sreeningsautoriteit Justis wil dat iedereen de informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we voortdurend aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid  van de site.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

Om vast te stellen of deze website voldoet aan alle toegankelijkheidseisen heeft Justis een toegankelijkheidsonderzoek ingepland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk toetsingsbureau. In onze Toegankelijkheidsverklaring kunt u lezen wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. Alle bevindingen uit het onderzoek zullen t.z.t. worden toegevoegd aan de verklaring. Naar aanleiding van het onderzoek zal deze website verder worden aangepast en verbeterd.

Contact
Komt u in de tussentijd een sitepagina tegen die niet toegankelijk is, en u daardoor hindert in het gebruik? Dan kunt u dit aan Justis melden. Gebruik hiervoor ons contactformulier.

page_property_lastmodifieddate_text: 23-09-2020
Er wordt gewacht op het ophalen van de gegevens. Een ogenblik alstublieft.