Aanvraagformulier GSR

  1. Welkom
  2. Captcha
  3. Gegevens curator
  4. Doel aanvraag
  5. Financiële onderbouwing
  6. Uploaden bijlagen aanvraag
  7. Bevestiging aanvraaggegevens
  8. Aanvraag verstuurd

Aanvraagformulier GSR

Welkom

Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u een verzoek in het kader van de Garantstellingsregeling curatoren 2023 indienen.  Het kan gaan om een nieuw verzoek, een verzoek om verhoging of een rekening en verantwoording.

Belangrijk
Voordat u verder gaat met de digitale aanvraag, dient u eerst de benodigde bijlagen te verzamelen, zodat u deze kunt uploaden bij uw digitale aanvraag wanneer daarom wordt gevraagd. Dit kunnen zijn:
 
• Akkoord rechter-commissaris
• Kopie aansprakelijkstelling en/of concept-dagvaarding
• Onderbouwing verhaalsmogelijkheden
• Onderbouwing reeds gemaakte kosten
• Urenspecificaties c.q. verrichtingslijsten
• Kopieën van facturen en nota’s
• Kopieën van vonnissen en arresten (in verband met de proceskostenveroordeling)
• Afschriften van de faillissementsrekeningen (in verband met het ontvangen boedelbedrag)
• Onderbouwing van de overige kosten
 
Bovenstaande kosten zijn exclusief BTW.
 
Als u al deze voorbereidende stappen heeft gedaan kunt u nu verder gaan.
 
NB: Omdat het op dit moment niet mogelijk is om uw digitale aanvraag tussentijds te bewaren, moet u de aanvraag als geheel in één sessie afronden. Hierbij is het van belang dat het scherm niet langer dan 30 minuten inactief is, anders vervalt de sessie. Lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat u bepaalde informatie nog niet heeft, dan moet u later uw aanvraag opnieuw doen.

Captcha
Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om zeker te maken dat er sprake is van een menselijke gebruiker. Dit wordt gedaan om het formulier te beschermen tegen misbruik door spam bots. Het formulier zelf is beveiligd met HTTPS, zodat alle door u ingevulde gegevens en aangeleverde bijlagen vertrouwelijk blijven.

Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de manier en voor het doel zoals hier beschreven.
De reCAPTCHA analyseert het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie, zoals IP-adres, duur van het bezoek aan de website en de door de gebruiker gemaakte muisbewegingen. De resultaten van de analyse worden verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP-adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP-adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Er wordt gewacht op het ophalen van de gegevens. Een ogenblik alstublieft.