Aanvraagformulier BOA

Log in om namens uw organisatie een aanvraag in het kader van het aanvragen, verlengen of wijzigen van een akte van opsporingsbevoegdheid voor een medewerker in te dienen.

Let op! Per 1 juli 2021 wordt betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 1 (EH1) stopgezet. Vanaf deze datum heeft u eHerkenningsniveau 3 (EH3) of hoger en de machtiging BOA: aanvragen/wijzigen categoriaal besluit nodig voor deze aanvraag. Lees meer op  justis.nl/eherkenning/boa .
Login met eHerkenning
Login met eIDAS

Justis

Wilt u meer weten over de persoonsgegevens die Justis verzamelt en de rechten die u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens? Lees de privacyverklaring op onze website.


> Telefoon: 088 9982288   
 
 
 

page_property_lastmodifieddate_text: 20-06-2021
Er wordt gewacht op het ophalen van de gegevens. Een ogenblik alstublieft.